Matzzi.eu

Haer Searts is mede founding partner van Matzzi.eu

Matzzi.eu is dé plek waar men collega professionals, potentiële werkgevers maar ook gewoon interessante contacten ontmoet. Kansen en ideeën worden hier gedeeld, ambitieuze plannen voor samenwerking komen tot ontwikkeling en innovaties zien het licht.

Persoonlijke- en/of talentontwikkeling is heden ten dage een belangrijk issue voor velen. Daarvoor hoef je nog niet eens van werkomgeving te willen wisselen.matzz-i-email-logo-matzzi

http://www.matzzi.eu