Welkom

Als je al geruime tijd in het bedrijfsleven actief bent op een positie waar men naar je kijkt, kunnen vragen als “wat zijn mijn drijfveren?’’ en “past mijn huidige functie daar (nog) bij?’’ zeker door jou gedachten schieten.

Door actief antwoord hierop te zoeken krijg je grip op jou eigen ontwikkeling.

Zowel maatschappelijke- als eigen behoeften veranderen (het Nieuwe Werken, Maatschappelijk Verantwoord / Betrokken Ondernemen, co-creatie)

Wij kijken met je verder om te ontdekken wat je beweegt, en bij welke rol je optimale voldoening hebt. In een veilige omgeving, waarin iedereen precies weet wat hij aan de ander heeft, bieden wij jou de mogelijkheid stappen te zetten.

De wereld waarin – en de manier waarop mensen een nieuwe betrekking vinden is de afgelopen periode danig veranderd.

Haer Searts heeft deze nieuwe ontwikkelingen zien aankomen en heeft strategische samenwerkingsverbanden met Matzzi.eu en Certifindinstitute.com.