Certifind Institute

Haer Searts is een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met Certifind Institute®, een nieuwe speler met ruime ervaring in het veld van o.a. drijfveren- en persoonlijkheidstesten, rol-analyse, conflictanalyse, team-analyse. Zij is van mening dat er tot op heden te weinig of geen rekening wordt gehouden met organisatiecultuur in relatie tot persoonlijke drijfveren en vice versa.

Dit geldt zowel voor bestaande situaties als situaties waarbij iemand een team komt versterken. Hoe beter iemands drijfveren en persoonskenmerken passen bij de rol die hij/zij vervult of gaat vervullen, des te groter de kans op succes voor het gehele team. Certifind Institute geeft indien gewenst ondersteuning op het vlak van coaching, begeleiding, opleidingen, trainingen of ‘simpel spiegelen’ met als doel een beter inzicht om zo effectiever te kunnen handelen.

certifindinstitute-logo-fc

 

http://www.certifindinstitute.com